Budowa urządzenia do naświetlania wody promieniami ultrafioletowymi

Każde urządzenie do naświetlania wody promieniami ultrafioletowymi składa się z komory naświetlania oraz zamontowanych w jej wnętrzu lamp UV. W urządzeniu do naświetlania woda płynie wzdłuż lamp UV.

W pojedynczej komorze naświetlania może od kilku do kilkanaście lamp UV. Moc pojedynczej niskociśnieniowej lampy ultrafioletowej wynosi od 20 do 120 W. Żywotność takiej lampy UV wynosi od 4.000 do 10.000 godzin.

Lampy UV stosuje się do dezynfekcji wody przy przepływach z prędkością od 0,1 do 50 m3/godz. Konstrukcja komory naświetleń zapewnia odpowiednią, czyli niewielką głębokość warstwy wody poddawanej dezynfekcji, zapewniając optymalne i skuteczne przenikanie promieni UV.

Ciągły proces dezynfekcji wody promieniami UV

Proces dezynfekcji wody przebiega w sposób ciągły. Woda wpływa do urządzenia króćcem dopływowym, a po jej naświetleniu promieniami ultrafioletowymi odpływa króćcem wypływowym. W środkowej części komory naświetlania umieszczony jest zazwyczaj czujnik pomiarowy UV.

Niektóre typy urządzeń UV dodatkowo wyposażone są w system mechanicznego usuwania osadu z osłonowych rur kwarcowych, działający bez przerywania pracy. Ma to istotne znaczenie eksploatacyjne, ponieważ przepływ wody wywołuje osad absorbujący światło UV, który zmniejsza skuteczność dezynfekcyjną urządzenia.

Parametry doboru urządzenia UV przeznaczonego do naświetlania wody

  • Przepływ wody w m3/godz.,
  • Przejrzystość mechaniczną wody określaną jako transmisja dla światła UV,
  • Wymagana skuteczność dezynfekcyjną w zależności od zastosowań (dawka UV),
  • Temperatura oraz ciśnienie wody,
  • Ilość wolnego miejsca na montaż,
  • Dopuszczalny spadek ciśnienia w urządzeniu.
Call Now Button