Chlorowanie jako metoda dezynfekcji wody

Chlorowanie wody to najtańszy oraz najbardziej popularny sposób dezynfekcji. Bakterie są niszczone dzięki działaniu na wodę związkami chloru albo czystym chlorem gazowym. Powstają przy tym podchloryny jako czynny związek odkażania wody.

Środki chlorowania wody

Najbardziej popularny środek stosowany do chlorowania wody to roztwór podchlorynu sodu NaOCI. Dawka chloru powinna być dobierana odpowiednio do jakości przeznaczonej do oczyszczenia wody. Do przygotowywania oraz dawkowania roztworu podchlorynu sodu służą chloratory.

Budowa chloratora

  • Przeponowa pompa ssąco-tłocząca z silnikiem,
  • Polietylenowy zbiornik na roztwór podchloranu sodowego,
  • Przewód zasysający roztwór dezynfekujący,
  • Przewód odprowadzający.

Chlorator powinien być instalowany w osobnych pomieszczeniach, wyposażonych w odpowiedni system wentylacji. Skuteczność działania zapewni lokalizacja chloratora możliwie najbliżej odbiornika, do którego ma być wtłaczany roztwór podchlorynu sodowego.

Możliwe uboczne skutki chlorowania wody

  • Pogorszenie zapachu wody,
  • Pogorszenie smaku wody.
Call Now Button