Na czym polega dezynfekcja wody?

Dezynfekcja wody (fr./łac. odkażanie wody) to eliminowanie szkodliwych drobnoustrojów chorobotwórczych (bakterie, archeowce, pierwotniaki, grzyby, wirusy) i ich form przetrwalnikowych zawartych w wodzie w taki sposób, żeby woda oraz wyprodukowana z wykorzystaniem odkażonej wody żywność nadawała się do spożycia i spełniała odpowiednie normy czystości.

Czynniki wpływające na skuteczność dezynfekcji wody:

  • Rodzaj mikroorganizmów przeznaczonych do wyeliminowania,
  • Zastosowane środki odkażające (właściwości, stężenie, czas działania),
  • Lokalne warunki środowiskowe.

Do odkażania wody stosuje się środki chemiczne, fizyczne oraz termiczne lub ich połączenie.

Czystość mikrobiologiczna wody

Woda to jeden z podstawowych składników różnorodnych produktów spożywczych. Woda pitna nie może zawierać substancji chorobotwórczych. Pozyskiwana ze źródeł naturalnych woda może zawierać wirusy oraz bakterie, dlatego powinna być poddana profesjonalnej dezynfekcji.

Szczególnie narażone są ujęcia powierzchniowe wody czy też płytkie studnie. Nie oznacza to, że woda pochodząca ze studni głębinowych jest zawsze wolna od zanieczyszczeń, dlatego każde ujęcie powinno podlegać kontroli.

Zagwarantowanie pełnej czystości mikrobiologicznej wody pozwala na uzyskanie najwyższej jakości produktów, szczególnie w takich miejscach jak: rozlewnie napojów, browary, zakłady przetwórstwa mięsnego, przemysł rolny, spożywczy i owocowo-warzywny.

Dezynfekcja wody powinna być również przeprowadzana w basenach kąpielowych i w obiegach chłodniczych.

Sposoby dezynfekcji wody

  • Chlorowanie wody,
  • Ozonowanie wody,
  • Ultrafiltracja wody,
  • Naświetlanie UV wody.
Call Now Button