Twardość wody i powstawanie kamienia

Twardość wody to w pewnym uproszczeniu jej duże nasycenie związkami magnezu oraz wapnia. Zmusza ono użytkowników do korzystania ze środków fizycznych lub chemicznych, które spowodują zmiękczenie wody. Twarda woda może być przyczyną powstawania oraz osadzania się kamienia, który powoduje niszczenie różnego rodzaju urządzeń, zmniejsza efektywność ogrzewania, a także podnosi zużycie energii!

Profesjonalne zmiękczacze wody

Profesjonalne zmiękczacze wody to skuteczny sposób poradzenia sobie z twardością wody oraz jej negatywnymi skutkami. Działanie zmiękczaczy polega na eliminowaniu składników, które mogą obniżać jakość wody. Zmiękczacze wody zamieniają jony magnezowe i wapniowe na jony sodu. Tak uzdatniona woda – przy przestrzeganiu wszelkich warunków oraz odpowiednich norm – osiąga twardość ogólną niższą niż 0,3°N.

Uzdatnianie, odżelazianie i odmanganianie oraz zmiękczanie wody

Na czym polega zmiękczanie wody? Woda wymagająca zmiękczenia, powinna być uprzednio uzdatniona, odżelaziona i odmanganiona, żeby usprawnić proces wymiany jonów. Zmiękczanie wody to jeden z elementów uzdatniania oraz przygotowywania wody do celów grzewczych, chłodniczych, spożywczych, czy też innych procesów technologicznych. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi twardości wody i procesu jej zmiękczania oraz stosowanych przez nas przy tym technologii.

Twarda woda i jej zmiękczanie

Twarda woda może stanowić często bardzo poważny problem zarówno w naszych domach jak i w instalacjach przemysłowych. Powoduje ona odkładanie się kamienia w instalacjach i wszystkie związane z tym faktem implikacje. Dlatego tak ważne jest właściwe zmiękczanie wody.

Zmiękczanie twardej wody polega na usunięciu z niej składników wpływających ba jej twardość. Proces ten polega na zamianie odpowiedzialnych za twardość wody jonów wapniowych oraz magnezowych na jony sodu.

Wymienniki jonowe w procesie zmiękczania wody

Proces zmiękczania wody przeprowadza się w wymiennikach jonowych. Proces odbywa się podczas przepływu twardej wody przeznaczonej do uzdatniania przez żywicę jonowymienną. Gdy zdolność jonowymienna złoża zostanie wyczerpana, poddawane jest ono procesowi regeneracji za pomocą odpowiedniej solanki.

Ilość zużytej soli uzależniona jest od jakości złoża i założonych warunków regeneracji. Woda uzdatniona za pomocą wymiany jonowej – przy zachowaniu dopuszczalnych prędkości technologicznych żywic – ma twardość ogólną poniżej 0,3°N (stopnia niemieckiego).

Uzdatnianie wody w procesie zmiękczania

Woda, która podawana jest na zmiękczacze powinna być wstępnie uzdatniona przez usunięcie zanieczyszczeń mechanicznych oraz odżelazienie i odmanganienie. W przeciwnym wypadku część zdolności wymiennej żywicy jonowymiennej zostałaby niepotrzebnie wykorzystana na wymianę jonów żelaza i manganu.

Wpływ mechanicznego oczyszczania wody na żywotność żywic

Jak podają producenci żywic jonowymiennych, ponadnormatywne ilości żelaza w wodzie wymagającej zmiękczenia skracają żywotność tych żywic nawet o połowę ich przewidywanego okresu eksploatacji. Dlatego mechaniczne oczyszczenie wody jest niezbędne przy projektowaniu stacji zmiękczania dla wody o wysokim stopniu zażelazienia.

Dlatego właśnie instalacje zmiękczające są najczęściej jednym z podstawowych elementów stacji uzdatniania wody do celów spożywczych, grzewczych, chłodniczych oraz dla innych procesów technologicznych.

Call Now Button