Ozonowanie, czyli nasycanie ozonem

Ozonowanie to proces oczyszczania wody, który polega na przepuszczaniu przez wodę powietrza nasyconego ozonem O3 (tlenem trójatomowym). Ozon wytwarzany jest w specjalnych urządzeniach zwanych generatorami ozonu (ozonatorami).

Produkcja ozonu oparta jest na zasadzie cichego, elektrycznego wyładowania w zmiennym polu wysokiego napięcia, które oddziałuje na strumień czystego, suchego tlenu lub powietrza z otoczenia.

Stacja ozonowania wody składa się z urządzeń do wytwarzania ozonu czyli ozonatorów i zbiorników kontaktowych, służących do wprowadzania ozonu do dezynfekowanej wody. Mieszanie ozonu z dezynfekowaną wodą wykonuje się w zbiorniku absorpcyjnym (absorber).

Zasada ozonowania wody

Podstawowa, powszechnie obowiązująca zasada ozonowania wody jest taka: żeby uzyskać najwyższy stopień dezynfekcji wody pitnej stężenie ozonu resztkowego w ilości 0,4 mg/dm3, musi być utrzymywane przez okres czterech minut.

Zalety ozonu dla uzdatniania wody pitnej

Ozon posiada wiele zalet, które wykorzystuje się w procesie uzdatniania wody:

  • Podczas wstępnego ozonowania wpływa na poprawę koloru i smaku wody,
  • Powoduje zniszczenie znajdujących się w wodzie drobnoustrojów,
  • W czasie ozonowania zasadniczego utlenieniu ulegają zanieczyszczenia śladowe: pestycydy i substancje powierzchniowo czynne,
  • Powoduje biologiczną dezintegrację substancji organicznych, które na aktywnym biologicznie filtrze ulegają dalszemu rozpadowi na CO2 i wodę.

Ozonowanie wody basenowej, dużych akwariów, wody z detergentami

Dezynfekcja wody metodą ozonowania najczęściej stosowana jest dla wody basenowej. Ozonowanie wykorzystuje się również w oceanariach oraz bardzo dużych akwariach. Ozon stosuje się też do oczyszczania ścieków, na przykład do dezynfekcji substancji powierzchniowo czynnych oraz wody z detergentami pochodzącej z pralni.

Call Now Button